Uprzątniecie terenu wokół bosmanki

Lista prac porządkowych do wykonania w dniu 19 czerwca 2021

bliza, logo

Usunięcie elementów wokół altany i pocięcie drzew na ognisko :

Uprzątnięcie i przygotowanie do składowania wózków ogrodzonego terenu za płotem :

Usunięcie elementów i wyrównanie terenu za hangarem kol. Liszki i Migdalskiego

koszenie traw, uporzadkowanie wózków, konserwacja kwietników i ław

malowanie hangarów

bliza - przystan