TABLICA ZASILAJĄCA PRZED  I PO MODERNIZACJI

TABELA ODCZYTÓW  Z PODLICZNIKÓW

Podlicznik bosmanki umieszczony jest wewnątrz pomieszczenia bosmanki w tablicy zasiląjacej. 
Podlicznik jednego oświetlenia zewnętrznego na hangarze kol. Sciborka w skrzynce na zewnątrz hangaru.
Kolejne dwie lampy (środkowa i na hangarze kol. Boldy) zasilane są z hangaru kol. Antczaka i nie mają podlicznika.
Kabina WC z uwagi na brak miejsca w tablicy zasilającej nie posiada podlicznika - jest mozliwość instalacji w WC.

Z analizy zużycia prądu w poszczególnych gałęziach wynika , że największą ilość energii pochłania wg. kolejności:

1. Bosmanka - około połowa ogólnego zużycia !!!
2. Altana - bardzo podejrzane duże zużycie prądu ?!
3. Hangar kol. Antczaka - z uwagi na podłączenie do dwóch lamp oświetlenia zewnętrznego
4. Hangary kol. Sciborka, Klepczuka, Vettela i Sroczyńskiego

Przy właściwym korzystaniu z energożernych urządzeń - szczególnie w bosmance, istnieje duża możliwość oszczędności energii elektrycznej.

Wskazane by było, aby podczas przyjmowania dyżuru spisywać stan z bosmankowego podlicznika. Jest on zamontowany w skrzynce bezpiecznikowej na ścianie po prawej stronie od wejścia.