Podczas przyjmowania dyżuru należy spisywać stan z bosmankowego podlicznika. 
Jest zamontowany w skrzynce bezpiecznikowej na ścianie po prawej stronie od wejścia.


Dzięki inicjatywie kol. Tarapaty i Marszałkowicza od stycznia 2023mamy zainstalowane zewnętrzne oświetlenie LED-owe, które jest kilkukrotnie mniej "prądożerne" od poprzedniego.

Podlicznik bosmanki umieszczony jest wewnątrz pomieszczenia bosmanki w tablicy zasiląjacej. 
Podlicznik jednego oświetlenia zewnętrznego na hangarze kol. Sciborka w skrzynce na zewnątrz hangaru.
Kolejne dwie lampy (środkowa i na hangarze kol. Boldy) zasilane są z hangaru kol. Antczaka i nie mają podlicznika.
Kabina WC z uwagi na brak miejsca w tablicy zasilającej nie posiada podlicznika - jest mozliwość instalacji w WC.

TABELA ODCZYTÓW  Z PODLICZNIKÓW

TABLICA ZASILAJĄCA PRZED  I PO MODERNIZACJI